ผลงานครู
ชื่อผลงาน : (ผู้ช่วยฝึกสอน)รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ชนิดกีฬา แฮนด์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ จีังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่ออาจารย์ : นายจีรศักดิ์ ครุธนาค
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2557,16:44  อ่าน 1254 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตกรรมฯครั้งที่ ๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:41  อ่าน 1217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตกรรมฯครั้งที่ ๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติมา ธงประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:40  อ่าน 1251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Beat Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนนทลี สะคำภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:25  อ่าน 1233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนนทลี สะคำภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2554,08:52  อ่าน 1580 ครั้ง
รายละเอียด..