ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : (ผู้ช่วยฝึกสอน)รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ชนิดกีฬา แฮนด์บอล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ จีังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่ออาจารย์ : นายจีรศักดิ์ ครุธนาค
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2557,16:44  อ่าน 721 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม กิจกรรม A Math ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๒ ระดับภาค จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,16:16  อ่าน 681 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตกรรมฯครั้งที่ ๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:43  อ่าน 693 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตกรรมฯครั้งที่ ๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:41  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตกรรมฯครั้งที่ ๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติมา ธงประเสริฐ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:40  อ่าน 709 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Beat Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนนทลี สะคำภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:25  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทผลงานดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Beat Practice)
ชื่ออาจารย์ : นายปิยวัฒน์ แสงคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,11:23  อ่าน 678 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล Best Practice ระดับดีเด่น วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Funny Time
ชื่ออาจารย์ : นายราวิน ชาแดงวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2557,10:26  อ่าน 1157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดมีดีมาโชว์ครั้งที่ ๑ "การแสดงเทิดพระเกียรติ"
ชื่ออาจารย์ : นายราวิน ชาแดงวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2557,10:24  อ่าน 655 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด "หางเครื่องไทย" สำนักศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่ออาจารย์ : นายราวิน ชาแดงวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2557,10:22  อ่าน 707 ครั้ง
รายละเอียด..