ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1241405
Page Views 1579215
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปิยวัฒน์ แสงคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนนทลี สะคำภา
ครู คศ.2

นางสาวนพรัตน์ ขอบทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววนารี อ้างอิง
ครูผู้ช่วย