ตราโรงเรียน
ตราโรงเรียน
ตราโรงเรียน "ต้นเมี่ยงในเรือนแก้ว"