กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจีรศักดิ์ ครุธนาค
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุธินี สิงห์รักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1