เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา (ส.ว.)
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สวนเมี่ยงวิทยาสถาบัน
แหล่งรวมขวัญรวมวิชามหาศาล
ธงเขียวขาวปลิวไสวทุกเขตคาม
มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนสู่ความเจริญ
 
พัฒนาเรียนดีมีวินัยใฝ่อาชีพ
นำชีวิตก้าวหน้าอย่างสดใส
เน้นเรียนรู้คู่คุณธรรมนำจิตใจ
เราภูมิใจในสวนเมี่ยงวิทยา
 
ภูเขาสูงแลเห็นเป็นสง่า
แหล่งปัญญาครูอาจารย์มุ่งฝึกฝน
ให้ศิษย์ดีมีคุณธรรมคู่ชุมชน
ร่วมสร้างคนสร้างงานด้วยการศึกษา
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)