ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1241399
Page Views 1579209
ภาพกิจกรรม

ศึกษานิเทศอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไร พร้อมคณะ มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
( จำนวน 5 รูป / ดู 17 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 5 รูป / ดู 25 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 4 รูป / ดู 34 ครั้ง )
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
( จำนวน 5 รูป / ดู 104 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 5 รูป / ดู 138 ครั้ง )
การแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” ณ จังหวันครราชสีมา
( จำนวน 5 รูป / ดู 113 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์วันครู
( จำนวน 5 รูป / ดู 127 ครั้ง )
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 5 รูป / ดู 121 ครั้ง )
งานเปิดรั้วโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 172 ครั้ง )
พิธีถวายราสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
( จำนวน 5 รูป / ดู 131 ครั้ง )
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
( จำนวน 5 รูป / ดู 140 ครั้ง )