ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 21/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1213887
Page Views 1547219
ภาพกิจกรรม

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 5 รูป / ดู 20 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
( จำนวน 5 รูป / ดู 52 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 5 รูป / ดู 95 ครั้ง )
การแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “ย่าโมเกมส์” ณ จังหวันครราชสีมา
( จำนวน 5 รูป / ดู 87 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์วันครู
( จำนวน 5 รูป / ดู 93 ครั้ง )
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 5 รูป / ดู 88 ครั้ง )
งานเปิดรั้วโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 137 ครั้ง )
พิธีถวายราสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
( จำนวน 5 รูป / ดู 113 ครั้ง )
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
( จำนวน 5 รูป / ดู 110 ครั้ง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พร้อมคณะครู ต้อนรับ อาจารย์อรพรรณ หยีวิยม
( จำนวน 5 รูป / ดู 121 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 5 รูป / ดู 130 ครั้ง )
ครูและนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พร้อมใจกัน ทำโบว์ริบบิ้นไว้ทุกข์
( จำนวน 5 รูป / ดู 131 ครั้ง )