รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
80 หมู่ 8   ตำบลสวนเมี่ยง  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
เบอร์โทรศัพท์ 055009904


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :