ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1241395
Page Views 1579205
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวลาวัลย์ กันภัย
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายชนะวงษ์ มุมแดง
ครูผู้ช่วย