ประชุม/อบรม/สัมมนา
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ครูนพรัตน์ ขอบทอง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:52   อ่าน 8678 ครั้ง