ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ดร.กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนรายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,18:08   อ่าน 127 ครั้ง