ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,18:03   อ่าน 116 ครั้ง