ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา มอบหมายให้ สิบเอกยรรยง ชายโสภา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงและสวดมนต์ร่วมกับนักเรียน จากนั้นให้โอวาทและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา ณ ใต้ถุนอาคารเมี่ยงแก้ว
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,17:54   อ่าน 120 ครั้ง