ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและรร.ในสังกัด
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.กัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เข้าร่วมดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,11:14   อ่าน 130 ครั้ง