ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์และสถาบัน กระตุ้นให้ผู้กำลังศึกษา เกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายในกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตร ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้เชิญศิษย์เก่า ได้แก่ ข้าราชการครู มาร่วมเป็นวิทยากร แนะแนวและให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อให้กับนักเรียน.......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,14:44   อ่าน 74 ครั้ง