ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสร้างรั้วโรงเรียน
        จากการดำเนินงานสร้างรั้วโรงเรียน ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 โดยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ จากคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า ในขณะนี้การดำเนินการสร้างรั้วโรงเรียนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และคลาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563.......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,15:58   อ่าน 88 ครั้ง