ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2563 สํานักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก สาขาอําเภอนครไทย และสถานีตำรวจภูธรชาติตระการ ร่วมกับโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เป็นประธานพิธีเปิด......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,10:29   อ่าน 83 ครั้ง