ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสเเละวันขึ้นปีใหม่ 2020
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้กิจกรรมวันคริสต์มาสเเละวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ อย่างสนุกสนานมีความกระตือรือร้น เเละมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมี นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม.......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,08:30   อ่าน 109 ครั้ง