ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนในตำบลสวนเมี่ยง โดยมีโรงเรียนเครือข่าย สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า สวนฝึกอาชีพ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม นายชูชีพ ทองสวน ปลัดอำเภอชาติตระการ เป็นประธานเปิดรั้วโรงเรียน.......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,15:49   อ่าน 111 ครั้ง