ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานกีฬาประเพณีสวนเมี่ยงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมงานกีฬาประเพณีสวนเมี่ยงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีในตำบล มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้นำวงโยธวาทิตเข้าร่วมเดินขบวน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก......................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,16:07   อ่าน 158 ครั้ง