ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบนักธรรม ปี 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พระใบฏีกาเศรษฐี สุขวฑฺฒโณ (วัดใหม่อนามัย) นครไทย เป็นประธานกรรมการสนามสอบ ร่วมกับคณะสอบนักธรรม ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมสอบนักธรรม นักเรียนสอบนักธรรมทั้งหมด ๒๗๔ คน วิชาที่สอบ ๑.วิชากระทู้ ๒.วิชาธรรม ๓.วิชาพุทธ ๔.วิชาวินัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง.......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,13:06   อ่าน 98 ครั้ง