ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพุธ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  นำโดยนายกฤษฎา พรหมอินทร์ นางมารศรี มีโชค และนางสาววีรยา โพยมรัตน์  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการนิเทศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร.......................................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,12:42   อ่าน 266 ครั้ง