ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ชุมชน และภาพรวมต่อไปในอนาคต.......................................ภริดา ส่องแสงมณีเลิศ ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,12:23   อ่าน 213 ครั้ง