ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการขับขี่ปลอดภัย
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จำกัด ได้มาจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น รวมถึงวิธีการขับขี่จักรยานยนต์ อย่างประหยัดพลังงานและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม.......................................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,15:32   อ่าน 188 ครั้ง