ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกไปศึกษานอกสถานที่และนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วันแรก ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี วันที่สอง ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และเดินทางกลับโรงเรียน.......................................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:35   อ่าน 688 ครั้ง