ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นระดับเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ นายวิเชียร ปั้นม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำริดวิทยา นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเปรมฤดี เกลาพิมาย นักวิชาการศึกษา ให้เกียรติมาร่วมประเมิน และมีภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอชาติตระการ สถานีตำรวจภูธรชาติตระการ โรงพยาบาล ชาติตระการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสวนเมี่ยง เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้.......................................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,15:20   อ่าน 197 ครั้ง