ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน พิธีกล่าวอาเศียรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร โดยมี นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา.......................................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,11:55   อ่าน 183 ครั้ง