ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดหนองชุมแสง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
.......................................ภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,10:47   อ่าน 81 ครั้ง