ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒    เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด……………………….……............... ภริดา ส่องแสงมณีเลิศ ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,16:31   อ่าน 62 ครั้ง