ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี 2561
วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และสภานักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์และสถาบัน  กระตุ้นให้ผู้กำลังศึกษา เกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ภายในกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตร ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้เชิญศิษย์เก่าได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และข้าราชการครู มาร่วมเป็นวิทยากร แนะแนวและให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อให้กับนักเรียน.......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,10:30   อ่าน 120 ครั้ง