ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET
   วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มานิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ  O-NET โดยมีแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET ดังนี้ ๑. แนวทางการยกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ๒. ปัญหาและอุปสรรคของการยกระดับ ๓. ความต้องการและการได้รับความช่วยเหลือในยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET .......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา    
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,10:42   อ่าน 116 ครั้ง