ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาสเเละวันขึ้นปีใหม่ 2019
นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเเละวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ อย่างสนุกสนานมีความกระตือรือร้น เเละมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,14:05   อ่าน 102 ครั้ง