ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบนักธรรม
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระครูอภัยธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอนครไทย – ชาติตระการ (ธ) เป็นประธานกรรมการสนามสอบ ร่วมกับคณะ สอบนักธรรม ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมสอบนักธรรม นักเรียนสอบนักธรรมทั้งหมด ๓๗๓ คน วิชาที่สอบ ๑.วิชากระทู้  ๒.วิชาธรรม ๓.วิชาพุทธ ๔.วิชาวินัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง .......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,11:08   อ่าน 69 ครั้ง