ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลานดนตรีโฟล์คซอง
กิจกรรมลานดนตรีโฟล์คซอง โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีของผู้เรียน โดยสถานที่จัดขึ้นที่โรงอาหารของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่มารับประทานอาหารมีความสุขไปกับเสียงดนตรี .......................................นางสาวภริดา   ส่องแสงมณีเลิศ   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,16:18   อ่าน 96 ครั้ง