ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ประจำป
26 กรกฎาคม  2561 นายกร  เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561 การดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ภายในกิจกรรม ได้มีการลงนามถวายพระพร ของ ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน ผู้บริหารถวายคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ไปยังวัดเนินช้างแทง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบสานกิจกรรมอันสำคัญของพระพุทธศาสนา และประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คณะบริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนตำบลสวนเมี่ยง......................................นางสาวศศิธร   จันทร์โท  ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2561,17:22   อ่าน 186 ครั้ง