ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมระชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายกร    เลือกหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมระชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการศึกษา รับทราบนโยบาย ทราบผลการเรียนของผู้เรียนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน.......................................นางสาวศศิธร    จันทร์โท   ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,16:01   อ่าน 210 ครั้ง