ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการปรับความรู้นักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆที่มีระดับความรู้ที่ต่างกันให้มีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากัน สามารถเรียนต่อ ได้โดยไม่มีอุปสรรค และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน.......................................นางสาวศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,14:54   อ่าน 235 ครั้ง