ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จิตบำบัดเพื่อรักษาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
ในวันที่ 7 มีนาคม 2561  ผู้อำนวยการ และครูฝ่ายปกครองโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้ร่วมมือกับ สำนักงานสารธารณะสุขอำเภอชาติตระการ   และ นักจิตวิทยา ในการใช้จิตบำบัดเพื่อรักษาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข..................................ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,09:27   อ่าน 308 ครั้ง