ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละ 6
ในวันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและสภานักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์และสถาบัน  กระตุ้นให้ผู้กำลังศึกษา เกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ภายในกิจกรรม มีการมอบเกียรติบัตร ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้เชิญศิษย์เก่าได้แก่ ทหาร พยาบาล และข้าราชการพลเรือน มาร่วมเป็นวิทยากร แนะแนวและให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อให้กับนักเรียน..................................ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,09:23   อ่าน 360 ครั้ง