ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเเข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ต้านยาเสพติด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  นายจักรพรรดิ   ฐิติมากูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนเมี่ยง มาเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนสวนเมี่ยงวิทยาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้ออกกำลังกาย  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคี และลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด..................................ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,16:05   อ่าน 261 ครั้ง