ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย
วันที่ 18 มกราคม 2561 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะความรู้แก่นักเรียนที่จะเผชิญเหตุในระยะแรกและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย ทำให้สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน.........................ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,17:42   อ่าน 293 ครั้ง