ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
วันที่ 28 มกราคม 2560 นายพยุง   คุ้มสุวรรณ  นายอำเภอชาติตระการ ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน และโรงเรียนในตำบลสวนเมี่ยง ได้ทำพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ” เพื่อส่งเสริมสินค้าโอท็อปจากชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอาชีพเพื่อเกิดรายได้ระหว่างเรียน ภายในงาน มีการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน ภายในงาน  มีสิ่งของเครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม ไว้จำหน่ายมากมาย................ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2561,09:31   อ่าน 250 ครั้ง