ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาและ
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกร   เลือกหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬา 2 ประเภทกีฬา 1. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาแฮนด์บอล ทั้งประเภททีมหญิงและทีมชาย 2. การแข่งขันดาบไทย ต่อสู้ป้องกันตัว สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล ได้แก่  นางสาวสุพรรษา  ด้วงสงกา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกระบี่บุคคลหญิงรุ่นเยาวชน นางสาวพรรณนิภา  ธรรมบันเทิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท กระบี่บุคคลหญิงรุ่นเยาวชน นางสาวณัฐสุดา  ปิงตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทดาบสองมือหญิง รุ่นเยาวชน และ นางสาวกรรณิกา   ทองมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทดาบสองมือหญิงรุ่นเยาวชน  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม. 39 กลุ่ม 3 ณ. โรงเรียนพรมพิรามวิทยา...............................นางสาวศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
 
 
 
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,10:42   อ่าน 193 ครั้ง