ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา “เมี่ยงแก้วเกมส์ ”
วันที่  6-7 กันยายน 2560    นายกร    เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา และคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา “เมี่ยงแก้วเกมส์ ”โดยมีนายมงคลศักดิ์    สิงห์รักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง และคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานในพิธีการเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านทักษะสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังจริยธรรม  สร้างความสามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข เป็นการฝึกการรักสถานบันของตนเองแก่นักเรียน  และรักการออกกกำลังกายเป็นประจำอย่างยั่งยืน...............................................................นางสาวศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,15:21   อ่าน 288 ครั้ง