ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครู มารดาและนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาหยีวิยม โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา โดยประธานอ่านบทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนพรรษา 85 พรรษา ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ และเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูกเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันที่ดีต่อกัน โดยมีกิจกรรมการเขียนเรียงความ วาดภาพ แต่งคำขวัญ หัวข้อเกี่ยวกับวันแม่ มอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่น ประจำปี 2560 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประธานกล่าวปิดงาน .....................................................................................................ภัทราพร อินปัน ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,15:52   อ่าน 337 ครั้ง