ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ ต้านยาเสพติดประจำปี 2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ ต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน และสร้างเด็กที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป……………………………………………………….……..ภัทราพร อินปัน ภาพ/ข่าว   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,14:30   อ่าน 324 ครั้ง