ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ในวันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๐ นายกร  เลืออกหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อละลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ปลูกฝังนักเรียนให้รัก เห็นคุณค่า ของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติและ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ นักเรียนและชุมชนได้เข้าใจร่วมมือกันขจัดยาเสพติด.....................................ศศิธร   จันทร์โท  ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,08:30   อ่าน 308 ครั้ง