ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด……………………….……............... .ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,21:28   อ่าน 250 ครั้ง