ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/03/2011
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229487
Page Views 1565626
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด……………………….……............... .ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,21:28   อ่าน 53 ครั้ง