ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ในวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทั้ง ๘  โรงเรียน  ได้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของแต่กลุ่มสหวิทยาเขตบางกลางท่าว  โดยมี รองสุชน   วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม. 39 เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ศน.อิทธิพงษ์  ตั้งสกุลเรืองไร  และ  ศน.คร. มาราศรี  มีโชค มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรม  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)……………………. .ศศิธร   จันทร์โท ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2560,16:00   อ่าน 464 ครั้ง